PÁLENÍ PÁLENKY Z VAŠEHO VLASTNÍHO KVASU
(50% alkoholu)
základní cena za vypálení : 136,00 Kč 
spotřební daň : 162,00 Kč
------------------------------------------- 
Celkem za 1 litr a.a. : 298,00 Kč + otop ,pokud máte svůj nic se nepočítá.
V ceně je zahrnuta i likvidace výpalků.
===========================================
Cena je kalkulována na 1 litr 100% laa (Alkoholu)
cena 1litr 50% pálenky: plus mínus 151,00 Kč 

STAŘENÍ PÁLENKY ULTRAZVUKEM
cena:1 litr průtokový = 7,00 Kč 

VŠECHNY CENY JSOU SMLUVNÍ. 
výše spotřební daně je dle nařízení a platí do dne předání zboží zákazníkovi.
* - cena je uvedena bez ředění Mšec, září 2021