Pěstitelská pálenice se nachází v Pardubickém kraji,v okrese Ústí nad Orlicí, blízko Králik v obci Červený potok. 

Pěstitelská pálenice Červený potok zajišťuje služby pro pěstitele ovoce. Jedná se o následující služby:
- zajistíme vypálení ovocného kvasu
- zdarma změříme cukernatost kvasu (zda je již vhodný k pálení)
- naředíme vypálený destilát na Vámi požadovanou koncentraci pálenky,
- zajistíme zjemnění, odvětrání a staření destilátu ultrazvukem.

Je nutné aby si pěstitel dovezl svůj otop a to dva pytle naštípaného suchého dřeva na jednu várku.Po dohodě jsme schopni dodat otop vlastní.
Pálení provádíme z dovezeného kvasu, co si dovezete to Vám vypálíme. Jak má být ovoce správně naložené a připravené pro vypálení je uvedeno na stránkách naší pálenice „Postup vypalování“.
Vlastní pálení je prováděno na technologickém zařízení - výrobce DURATIVA s kapacitou jednoho cyklu cca.280 litrů kvasu. Těchto 280 litru kvasu Vám vypálíme zhruba za čtyři hodiny,pokud budete v pořadí jako druhý.Je nutné,aby si pěstitel přivezl nádoby na vypálený destilát.Jedna várka trvá přibližně 4 hod.Z 10 litrů kvalitního kvasu je možné vypálit přibližně 1 litr pálenky..Záleží ale na více faktorech.Tomu by měly i odpovídat nádoby na vypálený destilát,které si pěstitel doveze.

Objednávky lze provést osobně, telefonem nebo e-mailem, ale potom uveďte tel. číslo, aby bylo možno domluvit termín.

Ceník je k dispozici v pěstitelské pálenici a také na na našich webových stránkách. ceník v menu.


Výňatek ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.

Pěstitelským pálením se rozumí výroba ovocných destilátů pro pěstitele. Pěstitelem je fyzická osoba, která na vlastním pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.
Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100% etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona (jedná se o poloviční spotřební daň), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které s pěstitelem tvoří domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího.

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.


Je možné si předem dohodnout termín pro vypálení kvasu - kontakt.