Pálení ovocných kvasů je tradiční metodou zpracování ovoce. V případě pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze zákonů o lihu a o spotřební dani a je oproti standardní výrobě destilátů zatíženo nižší spotřební daní, která je na něj uvalována.
Aby se jednalo o pěstitelské pálení musí toto pálení splňovat několik podmínek. První podmínkou je, že zpracovávané ovoce je z pěstitelské činnosti pěstitele a nebo bylo získáno jako deputát, nebylo získáno nákupem apod. Další podmínkou je omezení výroby alkoholu na rodinu pěstitele a jedno období ( odpovídá jednomu roku, od 1.7. roku do 30.6. roku následujícího ).

Ovocná pálenka se vyznačuje typickou charakteristikou surovin, aroma a chuti. Ovocné pálenky se vyrábějí výhradně z ovoce bez jakýchkoliv chemických příměsí, tím je dána kvalita a také důvod proč je tak poptávaným a ceněným zbožím nejen u nás.
Jedná se o přírodní výrobek, jenž hravě porazí ve všech svých kvalitativních parametrech průmyslově vyráběné destiláty. Ovocná pálenka není vyráběna z nepřírodních „chemických“ surovin, které jsou naproti tomu spolu s různými „dochucovadly“ a chemickými aroma přidávány do průmyslových destilátů o jejichž „přírodní čistotě“ se tak dá s úspěchem pochybovat.

Existuje několik obecných zásad pro přípravu kvasu. Je potřeba používat ovoce jen kvalitní, plné cukru ( dobře vyzrálé ), v žádném případě nahnilé, nebo plesnivé. Ovoce je potřeba očistit, odstranit listy, stopky, rozdrtit a nechat kvasit v kvasných nádobách, které mohou být ze dřeva, skla, plastu, nebo nerezu. Optimální variantou pro pěstitele jsou sudy, které jsou z plastu, avšak musí být důkladně vymyté. Kvašení probíhá dle druhu ovoce různě dlouho a mělo by probíhat za stálé teploty okolo 15-18 stupňů Celsia na dobře větraném místě – optimálně mimo přímé slunce v nějakém přístřešku, či stodole ( ovšem bez existence možných výparů či jiného aroma, které by mohlo narušit přípravu kvasu ).